571 242 912
rejestracja@pibg.pl

Pakiet IV- SARS-CoV-2+ pełny panel 21 patogenów oddechowych

Pakiet, którego inna nazwa mogłaby brzmieć – Co jeśli nie SARS-CoV-2 to co ? Pakiet IV wzbogacony został o pogłębioną diagnostykę mniej znanych patogenów wirusowych i bakteryjnych, nie mniej jednak często atakujących narządy układu oddechowego człowieka. Należą do nich:

  • Rodzina ludzkich koronawirusów (HCoV) 229E, NL63, HKU1, OC43– częsta przyczyna zakażeń dróg oddechowych (zapalenia oskrzelików i zapalenia płuc).
  • Ludzkie wirusy grypy rzekomej (HPIV) typu od 1 do 4- powszechnie występujące pozaszpitalne patogeny oddechowe. Związane są z każdym rodzajem wirusowych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych.
  • Ludzkie metapneumowirusy (HMPV) typu A i B- główna przyczyna ostrych zakażeń układu oddechowego, głównie u dzieci, osób starszych i osób z obniżoną odpornością.
  • Bokawirusy ludzkie (HBoV)– powiązane z ostrymi zakażeniami układu oddechowego i przewodu pokarmowego. Poznano cztery podtypy wywołujące infekcje u ludzi, ale wyłącznie jeden z podtypów wywołuje infekcje układu oddechowego. Zakażenie HBoV powoduje łagodne lub ciężkie infekcje u dzieci, głównie dolnych dróg oddechowych. Ponadto przy zakażeniach tym wirusem często towarzyszą inne wirusowe i/lub bakteryjne infekcje dróg oddechowych i/lub przewodu pokarmowego.
  • Mycoplasma pneumoniae– patogen bakteryjny odpowiedzialny za infekcje dróg oddechowych u dzieci i dorosłych. Przebieg zakażeń od łagodnego do nawet zagrażającego życiu. Mycoplasma pneumoniae jest częstą przyczyną zakażeń układu oddechowego u dzieci i osób dorosłych. Odpowiadają aż za 40% przypadków pozaszpitalnego zapalenia płuc w całej populacji i za 18% wymagających hospitalizacji przypadków zapaleń płuc u dzieci.
  • Ludzkie wirusy syncytium nabłonka oddechowego (HRSV) typu A i B- przyczyna ciężkich zakażeń dolnych dróg oddechowych u dzieci, osób w podeszłym wieku i osób z obniżoną odpornością.
  • Ludzki parechowirus (HPeV)- zakażenia tym wirusem często przebiegają bezobjawowo, ale mogą być kojarzone z szerokim spektrum objawów klinicznych (od łagodnych infekcji układu oddechowego i pokarmowego po ciężką chorobę jak posocznica czy zapalenie opon mózgowych, szczególnie u noworodków). HPeV-1 objawia się głównie dolegliwościami jelitowo-żołądkowymi i objawami ze strony układu oddechowego, natomiast HPeV-3 wiąże się z chorobą przypominającą sepsę i zapalenie opon mózgowych. Podtyp HPeV-3 stał się dla pediatrów jednym z najważniejszych nowych czynników chorobotwórczych ze względu na ciężkość powodowanych przez niego chorób.
  • Enterowirusy (EV)- u niemowląt i małych dzieci wirusy te powodują choroby przebiegające z samoograniczającą gorączką ale mogą również wywoływać ciężkie epidemie zakażeń układu oddechowego i infekcje neurologiczne. Obecnie uważa się że enterowirusy są najczęstszą przyczyną zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenia rdzenia kręgowego i porażeń. Transmisja odbywa się drogą oddechową lub fekalno-oralną, a inkubacja trwa od 3 do 21 dni przed pojawieniem się objawów.
  • Ludzki adenowirus (HAdV)– zazwyczaj powodują łagodne zakażenia i obejmują górne lub dolne drogi oddechowe, przewód pokarmowy czy spojówkę. Zakażenia mogą wystąpić u zdrowych dzieci i dorosłych, jednak częściej pojawiają się u małych dzieci z brakiem odporności humoralnej. U osób z obniżoną odpornością powoduje cięższe zakażenia o zwiększonej śmiertelności w porównaniu z osobami z obniżoną odpornością. Objawy mogą obejmować: zapalenie płuc, wątroby, trzustki, jelita grubego, krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie opon mózgowych i mózgu.